Algemene informatie

Tarieven

 

Slimming/vet verwijderen: 

Proefbehandeling - 75 euro

1 behandeling - 150 euro

5 behandelingen - 600 euro

 

Toning/verstevigen/cellulite:

Proefbehandeling - 50 euro

1 behandeling - 100 euro

5 behandelingen - 400 euro

 

Face Lift:

Proefbehandeling - 50 euro

1 behandeling - 75 euro

5 behandelingen - 300 euro

 

Benieuwd wat de Cryoskin voor u kunt betekenen? Lees hieronder de behandelprogramma's. Natuurlijk kunt u altijd Cryolipolyse Barendrecht contacten voor meer informatie.

 

* Bij versteviging op hetzelfde behandelgebied moet altijd 72 uur tussen zitten

* Bij lichaams sculpturing moet altijd 14 dagen tussen zitten, zodat het lymfatisch stelsel de vetcellen kan afvoeren

Lichaams Sculpturing

 • 1 sessie elke twee weken
 • 5 - 10 sessies over het algemeen voor het beste resultaat
 • Goed om af een lymfedrainage voor of na de behandeling uit te voeren.
 • 1 lichaamsgedeelte per twee weken, anders overbelast je het lymfatisch stelsel.
 • Indien er een ernstig verslapte huid is kan je een toning behandeling uitvoeren in de tussenweek gedurende de kuur.

Facial/Anti-Aging

 • 2 sessies elke week
 • 4 - 6 sessies nodig gemiddeld voor het beste resultaat
 • daarna een à tweemaal per maand een onderhoudsbeurt

Decolleté

 • 1 sessie per week
 • 5 tot 10 sessies gemiddeld nodig voor het beste resultaat
 • Daarna een à tweemaal per maand een onderhoudsbeurt

Fijne rimpels lichaam

 • 2 sessies elke week
 • 4 - 6 sessies nodig gemiddeld voor het beste resultaat
 • daarna een à tweemaal per maand een onderhoudsbeurt

Versteviging lichaam

 • 1 sessie elke week
 • 4 - 8 sessies nodig gemiddeld voor het beste resultaat
 • In combinatie uit te voeren met het sculpting programma (max eens per twee weken)
 • Daarna eenmaal per maand een onderhoudsbeurt

Zachte Cellulite

 • 1 sessie per week
 • 4 - 6 sessies nodig gemiddeld voor het beste resultaat
 • Geen onderhoudsbeurten nodig

Harde Cellulite/Oedemateuze cellulite

 • 1 à 2 sessies per week week
 • In combinatie uit te voeren met het sculpting programma voor benen (max eens per twee weken)
 • Goed om af een lymfedrainage voor of na de behandeling uit te voeren.
 • Daarna een à tweemaal per maand een onderhoudsbeurt

Direct Zichtbaar Resultaat

De CryoSkin 3.0 kunt u inzetten voor vet bevriezen, voor het stimuleren van collageen productie en voor het verbeteren van de elasticiteit in de huid. Door de manuele werkwijze kunt u de lichaamscontouren zichtbaar verbeteren en heeft de klant persoonlijke aandacht.

 

Training & kwaliteitsborging

Wanneer u lid wordt van de CryoSkin-community, ontvangt u niet alleen trainingen, maar ook voortdurende marketingondersteuning en professioneel ontworpen verkoopmateriaal dat uw klanten geweldig zullen vinden.

 

Marktleider in de VS

Al meer dan 500 salons in de VS, Frankrijk en Italië gingen u voor. Als opkomende marktleider is de CryoSkin nu ook nieuw in België en Nederland. Wereldwijd is de CryoSkin een toonaangevend product op het gebied van cryolipolyse en huidverbetering.

 

“Sommige behandelingen voor vetverlies en cellulite kunnen uw huid beschadigen. Waarom zou u dat doen? De CryoSkin is een volledig non-invasieve behandeling die op een natuurlijke manier gebruikt maakt van het lichaam. Het lymfesysteem voert binnen 2 weken de afgebroken vetcellen op een natuurlijke wijze af, zodat u er weer fantastisch uitziet. Hierdoor kunt i slechts een keer per twee weken een behandeling laten doen. Maar wel op een veilige, bewezen en snelle manier.”

Privacyreglement

Go-Hoen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van Go-Hoen of als u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Go-Hoen verwerkt een aantal persoonsgegevens, namelijk; naam, geslacht, geboorteplaats en datum, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Go-Hoen verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Gezondheidsgegevens, Burgerservicenummer en gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Go-Hoen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Go-Hoen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Go-Hoen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Go-Hoen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de fysiotherapeut).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiotherapie Go-Hoen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie van der El en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@go-hoenl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapie Go-Hoen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@go-hoen.nl